Ontstaan kunstmanifestatie Klifhanger

Klifhanger werd in 2007 opgericht in navolging van de Chambres d'Amis in Gent; in een weekend een route langs allerlei kunstwerken in een reeks van woonkamers. Klifhanger begon ook binnenshuis, maar veranderde al snel in een openluchtmanifestatie, omdat Klifhanger (veel) langer nodig had dan slechts een weekend. En je wilt niet dat de mensen een maand lang thuis bezoekers  over de vloer krijgen.

De klif van Den Hoorn

De klif waarop Den Hoorn is gebouwd, is een keileemstrook, die door gletsjers in de ijstijd is achtergelaten. Die hele strook bepaalt de kustlijn van ons land. Kijk naar de kaart en je ziet een 'knikje' naar het oosten aan de kustlijn van Texel. Als de keileem- assemblage er niet was geweest, zou de kust vanuit Normandië schuin naar Bremen lopen. Met andere
woorden, Amsterdam dankt zijn bestaan ​​aan de klif die bij Den Hoorn ligt.

Zwerfstien - oud werk Klifhanger 2011

Oud werk dat is gebleven - de Stien van Leny van 't Noordende, 2011. De banen beelden de oorsprong van het zuiden van Texel uit. De strook op de steen vertelt deze geschiedenis van dit gedeelten van het eiland.

Historische feitjes vanaf 14.000 voor Christus

140.000 v.Chr. Gletsjers trekken zich terug, heuvels van keileem en puin blijven achter.
120.000 nieuwe ijstijd, zandstormen leggen laag zand op keileem heuvels. Temperatuur stijgt. Bezoek van rendierjagers, verzamelaars van plantaardig voedsel.
4100 Cardigan kustlijn (met huidige kustlijn in stippellijn).
1500 Eerste bewoning in het zuiden van Texel aan de Vinkenterp.
800 Meer permanente bewoning.
400 - 100 Ingang van Ente ontstaat (van het westen naar de Cocksdorp).
10 - 300 Na Christus Romeinse tijd.
500 - 700 Kaart van kustlijn toont het belang van Wambinghe (het Westen). Na de Romeinse tijd, armoede in Europa: emigratie naar Engeland.
690 Willibrord Kerst Wambinghe. 850 Wambinghe Kerk verwoest door de Vikingen.
1100 Hogere temperatuur: aanleg van dijken.
1170 Allerheil-invloeden: doorbraak Marsdiep, begin van duinvorming.
1200 ijzererts (moerasijzer). 1350 De oorsprong van Den Hoorn (Hoorn betekent omgeven door water op drie kanten), met vissen, verzending van goederen, loodsen, etc.
1398 Den Hoorn verwoest door Friese kapers, de oorsprong van tweelingdorp Den Hoorn / Clijf.
1514 'Bondgenoten' en wilde konijnen gaan ten koste van de landbouw.
1572 Kaart van Den Hoorn en Het Westen. Het Westen vormt zich, Bay Borrekamer (nu gevestigd in de Bollekamer) is niet meer op zee, ze zijn allebei verlaten. Lopende zandbanken grenzen aan de zuidkant zodat het duingebied Pompevlak en Grootvlak ontstaat. Verzanding is belangrijk.
1615 Vuurtoren bij de Petten, waar het licht 'van de donkere avond tot de ochtend' brandt, vuilnisbakken voor Oost-Indië, walvisjagers, loodsen, vissers, etc.
1604 De pest breekt uit.
1708 Overal begrazing wordt afgeschermd, er wordt begonnen met de bouw van schapenboeten.
1730 Paalworm vormt een gevaar voor de kustverdediging. Eerste lepels komen aan.
1795 Het Spinhuis wordt opgericht als een personeelsbestand, werknemers dragen een V als een merkteken op de schouder.
1795 - 1810 Franse tijd.
1900 Gouden tijd voor jutters.
1913 Oprichting van zuivelfabriek 'De Onderneming'.
1920 Verwijdering van het Spinhuis. Den Hoorn krijgt elektriciteit.
1917 Marinevliegkamp 'De Mok' wordt gebouwd. Bloembollenteelt begint. Het toerisme komt op gang.
1985 Duinafslag, strandpaviljoen Paal 9 valt bijna in zee.

All rights Reserved Klifhanger © 2020.
Designed with love by Heleen Vink. Contentmanager Cor van Heerwaarden.