Skip to main content

Kunstconstructie – Françoise Braun & Casper Teijgeler

This side, that side

Door grenzen te verleggen ontstaan er nieuwe vergezichten, nieuwe openingen in bestaande situaties.
Het betekend altijd een verandering waarbij je van de een bekende situatie naar een nieuwe, onbekende situatie gaat. Het geeft een nieuw perspectief waarin je veel of juist weinig ruimte kunt ervaren.
Wat doet het met je als je zelf de grens verlegd? Of als anderen mensen dat voor je doen. En hoe beïnvloed dat je blik op de omgeving en hoe beïnvloed het veranderende landschap de mensen die er leven.

Atelierbezoek 29.03.23

This side, that side is een kunstwerk dat tijdens de vier dagen van Klifhanger door het landschap beweegt.
Het is een kunstwerk dat regelmatig verandert van vorm. Door nieuwe verdichtingen of openingen te maken in het kunstwerk zullen er in de vier dagen nieuwe ruimtes, grenzen en perspectieven ontstaan en weer verdwijnen. Dit heeft invloed op het kunstwerk zelf maar ook op het landschap waar het doorheen beweegt.
Het werk bestaat uit meerdere elementen van verschillende formaten.
Wij zullen als kunstenaars een actief onderdeel zijn van het kunstwerk. In een bepaald ritme (soms om de paar minuten, soms een kwartier) zullen we een deel van het kunstwerk verplaatsen. Het publiek kan dit ervaren door er doorheen te lopen. Soms zullen ze op een grens stuiten dicht bij de ingang, soms zijn het juist lange zichtlijnen of is er juist een hele intieme en besloten ruimte in de andere hoek van het weiland ontstaan. Het kunstwerk is meerdere keren te bezoeken en zal elke keer een andere ervaring opleveren. Voor de langs fietsende en rijdende mensen geeft het verplaatste kunstwerk elke keer een ander perspectief op het landschap.

kunstconstructie.nl