Skip to main content

projectplan

KLIFHANGER 2023

GRENZEN VERLEGGEN

 1. ACHTERGROND

  Klifhanger – kunst op locatie – is al sinds 2007 een begrip op het Waddeneiland Texel. Het is een regelmatig plaatsvindende kunstmanifestatie in en om het dorp Den Hoorn met een wisselende groep kunstenaars. De participatie van de bewoners van Den Hoorn is groot bij Klifhanger. Zij stellen hun huis, schuur, tuin en/of erf open en bieden ruimte voor werk van de kunstenaars. Klifhanger wil bewoners en bezoekers attent maken op de sociale en ruimtelijke omgeving waarin ze zich bevinden. De bezoeker wordt uitgedaagd om mee te kijken en er zijn of haar eigen oordeel over te vormen.
  Klifhanger wil werken met bekende en onbekende kunstenaars en aankomende talenten.

  De stichting Klifhanger heeft als hoofddoel door het bevorderen van kunst en cultuur op Texel, in het bijzonder vanuit, in en rondom Den Hoorn, het algemeen belang te dienen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  a. het organiseren en bieden van mogelijkheden voor exposities, workshop en galerieruimte
  b. het coördineren en verduurzamen van bestaande culturele evenementen op Texel Het tweejaarlijks organiseren van de kunstmanifestatie Klifhanger is van bovenstaande het belangrijkste onderdeel.

 2. THEMA 2023: GRENZEN VERLEGGEN

  Het thema voor Klifhanger 2023 is Grenzen verleggen.

  Grenzen zijn er overal. Ze zijn alom aanwezig in de natuur, biologie, geografie, geschiedenis, maar ook mentaal, psychisch, enz.

  Op Texel bestaan vele fysieke begrenzingen, zoals, sloten, hekken en hagen; er zijn overgangen of grenzen van zeestrand naar duinen en dijken, en van duinen en dijken naar land dat in gebruik is of was bij de mens. Het eiland zelf is begrensd door zeewater en heeft baaien en buitendijks land. Er zijn havens voor schepen die zijn begrensd met oevers, kades en dammen.
  Grenzen zijn er ook in de maatschappij (sociaal en economisch), in de politiek (Oekraïne, politieke partijen), in de (on)gelijkheid tussen man en vrouw, in gendervariaties en tussen individuen.
  Grenzen verleggen is groeien, ontwikkelen, het nieuwe ontdekken, vergroten, maar ook vernauwen of beperken. Door te reizen kan de horizon worden verbreed en kunnen grenzen verlegd.
  Leven binnen zich steeds verleggende grenzen zorgt voor bewegingen in het karakter van Den Hoorn.
  Dat geldt ook voor de ligging van het dorp Den Hoorn in een historisch-geografisch-geologisch begrensd maar in de loop der tijd steeds wandelend en veranderend landschap met wisselende grenzen op en onder het Hoornder Klif.

  Het dorp De Hoorn was gedurende een paar eeuwen een belangrijk loodsstation voor de scheepvaart van en naar de Zuiderzee en als vertrek- en eindpunt voor de Noord-Nederlandse grote zeevaart. Toch moest het dorp geregeld de grenzen verleggen voor zijn middelen van bestaan, eerst naar landbouw en later ook naar dienstverlening. Veranderingen van het klimaat en zeespiegelstijging, aanleg van de Prins Hendrikzanddijk, zeedijkverhogingen, de verandering van de identiteit en mentaliteit, van het boerenleven en karakter van de bevolking en van het dorp, e.d. zorgen voortdurend voor een verlegging van grenzen.

 3. HET PROJECT

  In Den Hoorn wordt van donderdag 8 juni tot en met zondag 11 juni 2023 voor de elfde keer onder de naam Klifhanger een expositie van kunst op locatie gehouden.

  Klifhanger brengt beeldende en uitvoerende kunst en cultuur buiten de gewone routes en buiten de musea, galerieën en theaters, maar midden in het landschap of in het dorp – buiten of binnen. Daarmee worden grenzen verlegd en nieuwe waarnemingen/percepties opgedaan, verbindingen gemaakt en zintuigen geprikkeld.

  Deelnemende kunstenaars kiezen een locatie in of rondom Den Hoorn en creëren speciaal voor die plek een kunstwerk. De aan Klifhanger 2023 deelnemende kunstenaars krijgen alle ruimte om op locatie in en rond Den Hoorn hun eigen interpretatie te creëren van het thema ‘Grenzen verleggen’.

  In totaal zijn 25 kunstenaars of kunstenaarscollectieven in het najaar van 2022 door stichting Klifhanger uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de ideeën rond het thema ‘grenzen verleggen’. Vervolgens kunnen kunstenaars aangeven of ze belangstelling en gelegenheid hebben om deel te nemen aan Klifhanger 2023.

 4. PROJECTDOELSTELLING

  Hoofddoelstelling van het project invulling geven aan het thema ‘grenzen verleggen’ middels beeldende en uitvoerende kunst en cultuur buiten de gewone routes en buiten de musea, galerieën en theaters, maar midden in het landschap of in/rond het dorp. Daarmee worden grenzen verlegd en nieuwe waarnemingen/percepties opgedaan, verbindingen gemaakt en zintuigen geprikkeld.

  Andere hiervan afgeleide doelstellingen zijn:
  – het zichtbaar maken van de cultuur- en natuurhistorische waarden van Den Hoorn en omgeving;
  – met kunst de bezoekers een bijzondere, inspirerende en nieuwsgierig makende ervaring bieden;
  – waar mogelijk de samenwerking van de kunstenaars met de bewoners van Den Hoorn bevorderen;
  – een culturele en educatieve beleving bieden aan Texelaars en toeristen, zowel de meerdaagse vakantiegangers als de dagjestoeristen.

Download het projectplan als pdf.