Skip to main content

Organisatie & uitvoering

Wie we zijn

De Stichting Klifhanger treedt op als de organisatie die verantwoordelijk is voor het project.
Deze Stichting is een voortzetting van de Stichting 't Drijverhuus die door een groep Hoornders in 2013 werd opgericht toen de voormalige basisschool - de Jan Drijverschool - in het dorp leeg kwam te staan, met het doel om die in te richten voor (Hoornder) kunstenaars, hobbyisten en publiek als expositieruimte en ontmoetingscentrum. Inmiddels staat vast dat de school zal worden afgebroken.

De vier onderstaande mensen zetten zich enthousiast in om van Klifhanger, net als de voorgaande edities waren, opnieuw een prachtige veelomvattende kunstmanifestatie te maken.

Ze stellen zich voor:

 • Christiane Tschäppät, voorzitter, geboren in Zwitserland en afgestudeerd aan de Universiteit van Zürich in sociaal- en antropologische psychologie (over het thema creativiteit). Ik heb 25 jaar met veel plezier gewerkt voor de overheid als schoolpsycholoog (onderzoek, projectontwikkeling, supervisie). Op Texel, waar ik nu sinds 5 jaar woon, kan ik met het project Klifhanger mijn interesse voor kunst en samenwerking volop uitleven.

   

 • Jan Mooren, secretaris, geboren en getogen in Moordrecht (Zuid-Holland), is bioloog en als docent werkzaam geweest in het laboratoriumonderwijs (HBO-MBO) in Amsterdam. Hij heeft daar bijna 44 jaar gewoond en is sinds 2015 woonachtig in Den Hoorn. Hij heeft een brede belangstelling. Naast die voor natuur en landschap omvat die ook cultuur in brede zin van het woord. In Klifhanger komt dat samen in en rond Den Hoorn: het bijzondere zuiden van Texel.

   

 • Jan Willem Dogger, penningmeester, geboren op de Veluwe, deed studie tropische landbouwtechniek en heeft vervolgens in Zambia en Senegal gewoond en gewerkt. Daarna ruim 30 jaar vanuit Amsterdam als projectleider leprabestrijding, tuberculosebestrijding en drinkwater & sanitatie, reizend naar veel landen in Afrika en Azië.
  Woont sinds eind 2021 in Den Hoorn en draagt graag bij aan de bijzondere activiteiten die hier georganiseerd worden, zoals Klifhanger.

   

 • Han Limburg, algemeen lid, gewrocht in de mooie provincie Groningen alwaar hij na een studie natuurkunde en een doctoraat in de atoomfysica behaald te hebben, een bedrijf startte dat slimme sensoren maakt waarmee allerlei bodemeigenschappen in kaart gebracht kunnen worden.  

Verantwoording

Informatieve PDF's over de onderstaande punten kunt u lezen door op de links te klikken. U kunt ze vervolgens ook naar wens downloaden.

 1. Beleidsplan 2018 - bekijk en/of download

 2. Financieel verslag (balans en V&W rekening) - bekijk en/of download

 3. Jaarverslag 2018 - bekijk en/of download

 4. Jaarverslag 2019 - bekijk en/of download

 5. Financieel jaarverslag 2019 - bekijk en/of download

 6. ANBI beschikking ontvangen maart 2020 - bekijk en/of download

 7. Jaarverslag 2020 - bekijk en/of download & Kascontrole 2020 - bekijk en/of download

 8. Eindrapportage Vloedlijn 2021 - bekijk en/of download

 9. Foto impressie Vloedlijn 2021 - bekijk en/of download

 10. Jaarverslag Vloedlijn 2021 - bekijk en/of download

 11. Jaarrekening 2021 en goedkeuring kascontrole - bekijk en/of download

 12. Jaarverslag 2022 Stichting Klifhanger - bekijk en/of download en goedkeuring kascontrole bekijk en/of download

 13. Eindrapportage Klifhanger 2023 - bekijk en/of download, fotoverslag KH23 - bekijk en/of download, jaarverslag KH23 bekijk en/of download en financieel jaaroverzicht Stichting Klifhanger 2023 bekijk en/of download

 14. Beleidsplan 2020-2030 update 2024 -bekijk en/of download

 15. Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen - bekijk en/of download