Skip to main content

Severin Candel

‘t Beloofde Land Part II
The Storyteller

Op de rand van het kerkhof bij het kerkje van Den Hoorn omhelst een stoel een boom en zingt, op de rand van horen en voelen, samen met de boom een troostrijk lied over leven en dood, afscheid en wederzien...

Atelierbezoek 22.03.23

Het thema

Het thema ‘Grenzen Verleggen’ is bijna het grondthema waarom ik werk maak en waarom ik me überhaupt zou willen uitdrukken. Als kunstenaar staat voor mij het verhaal voorop, het materiaal is het medium om het verhaal te kunnen vertellen, maar niet het uitgangspunt.
Omdat ik veel met audio werk is het onzichtbare een belangrijke factor. In dit het voorstel van mijn werk voor deze editie van Klifhanger wil ik niet alleen het werk laten zien en horen, maar ook voelen. Zodoende de grens opzoeken tussen voelen en horen op een plek die gaat over de overgang tussen leven en dood, herinneren en vergeten, het stoffelijke en niet stoffelijke.

‘The Storyteller’, een stoel/bank in een innige omhelzing met de boom...
... daagt de voorbijganger uit plaats te nemen en hetzelfde te doen ...
te voelen en zachtjes te horen op de plek van wederkeer, afscheid en herinnering...

Website severin.nl