Skip to main content

CellaVie – Marcella Kuiper & Albert Aarts

Grenzeloze Imaginatie

Alles hangt met alles samen, in een grenzeloze uitwisseling van energiestromen. Alles om ons heen en in onszelf is in beweging, overal vindt constante uitwisseling van deeltjes en energie plaats, wat ons verbindt en grenzen verlegt. Er is een gedachte die ons aanspreekt die zegt dat de verbeelding die in ons zit, ons innerlijk leven, de macrokosmos is en de buitenwereld die zo enorm groot lijkt is de microkosmos. De binnenste wereld is grenzeloos groot en de buitenwereld die we zien en creëren is de taal die we gebruiken om over de binnenwereld te spreken.

Atelier 15.04.23

Dit werk is een verbeelding van de grenzeloze binnenwereld waarbij we geïnspireerd zijn door de natuurkundige wetten van de buitenwereld. De natuurkundige wetten verbeelden we in abstracte geometrische vormen die soms een gelijkenis hebben met vogels. Je kan erdoorheen dwalen en de grenzen van deze installatie verleggen door de objecten in beweging te zetten zodat je onderdeel wordt van het grote geheel.
Het werk gaat over het besef dat de mens slechts een klein onderdeel is van een groter systeem. Zoals een zwerm van vogels die instinctief en noodgedwongen een samenwerking aangaan: zo blijven ze veilig. Het laat ons nadenken over onze relatie met de aarde en de wereld om ons heen. Deze vogels hebben niet door dat zij een prachtig schouwspel laten zien. En zo hebben ook wij vaak niet door dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. De Geometrische objecten en vogels zijn vormen waarin onze ideeën opgeslagen liggen. Die ideeën zijn grenzeloos omdat de verbeelding grenzeloos is. Het is een vrije vertaling van wiskundige formules die proberen de wetten van de natuurkunde te beschrijven. Een taal die verbeeldingskracht en creativiteit nodig heeft.

Waar wetenschap eindigt neemt de kunst het over (Paul Verhaeghe)

cellavie.nl